PD mong muốn tạo nên môi trường làm việc kỷ luật, văn hóa, đề cao tính nhân văn. Tại đây mỗi nhân viên được quan tâm tạo điều kiện để rèn luyện, phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

| LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN:

  • Ngoài mức lương cố định, nhân viên được thưởng theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao.
  • Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty.

| CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC:

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, CÔNG TY PHÚC ĐẠT GROUP HOLDING LIMITED luôn tạo cơ hội cho các nhân viên ở mọi cấp bậc trong công ty được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển thông qua công việc.

Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty.

| PHỤ CẤP KHÁC:

  • Ăn trưa, sim điện thoại, đồng phục, quà Tết.
  • Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CB-CNV.
  • Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước
  • Khám sức khỏe định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín;
  • Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV như khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.